Copyright 2022 -

ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน

( บ้านป่าเห็วอภิวงค์ประชานุกูล )

ประจำปีการศึกษา 2564

 

                ชั้น

       จำนวนนักเรียน

ชาย

หญิง

 รวม

อนุบาลปีที่ 1/1

6

11

17

อนุบาลปีที่ 1/2

7

8

15

อนุบาลปีที่ 2/1

16

16

32

อนุบาลปีที่ 2/2

15

17

32

อนุบาลปีที่ 3/1

17

16

33

อนุบาลปีที่ 3/2

18

14

32

 รวมปฐมวัย

79

82

161

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

14

17

31

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

17

15

32

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

11

11

22

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

10

12

22

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

12

17

29

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

10

18

28

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

14

12

26

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

11

11

22

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

11

9

20

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

12

7

19

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

10

8

18

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

10

9

19

รวมประถม 1 - 6

142

146

288

รวมทั้งหมด

221

228

449

 

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ต.ค. 2564

f t g m