Copyright 2024 -

แบบประเมินความพึงพอใจ

 

  แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ New normal

คลิกลิงก์เพื่อประเมิน >>   https://qrgo.page.link/5oDQY

 245087130 937446976984304 7300990083935187226 n

-----------------------------------------------------------

 

 

 

f t g m